Background Image

فرصت های شغلی

روشهای پیوستن به گروه بزرگ ما
جهت ارسال رزومه ی خود از ایمیل روبرو استفاده نمایید. jobs at kavirtextile.com. توجه داشته باشید که حتما عنوان کد شغلی را در ایمیل خود ذکر نمایید