Background Image

خطوط تولید

خط جین

Kavir Denim

درباره ‌‌ی خط تولید

مجموعه ای کامل و بی نظیر در ایران از ماشین آلات خط تولید جین ما را قادر ساخته تا با کمک دانش فنی روز دنیا بتوانیم روزانه 25000 متر مربع پارچه جین تولید کنیم.

Kavir Semnan Denim
Kavir Semnan Denim
Kavir Semnan Denim
Kavir Semnan Denim