Background Image

خطوط تولید

ریسنـدگی

درباره ‌‌ی خط تولید

ما با ظرفیت 49000 اسپیندل ، قادر به تولید 30 تن نخ رینگ هستیم و همچنین با ظرفیت 1768 روتور می توانیم 10 تن نخ Open end تولید کنیم.

Kavir Semnan spinning
Kavir Semnan spinning
Kavir Semnan spinning
Kavir Semnan spinning